Udruženje vinara ŽUPA učestvuje kao partner na projektu koji je na konkursu kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podnet od strane kruševačke Poljoprivredne savetodavne i stručne službe. Tema projekta je utvrđivanje kvaliteta zemljišta u Rasinskom okrugu. Rezultati će poslužiti kao osnova za izbor odgovarajućih loznih podloga za podizanje vinograda namenjenih proizvodnji vinskog grožđa.

Očekuje se da rezultati konkursa budu poznati do kraja avgusta. Iza toga sledi potpisivanje ugovora sa Ministarstvom i realizacija projekta. Udruženje se u pripremu i podnošenje projektnog predloga uključilo prepoznajući značaj i važnost teme.