Пројекти

Удружење је током свог постојања учествовало у низу пројектних активности. Некада као носилац, а некада као сарадник. Ускоро детаљан преглед и више информација…

2012 / 2013.

Ланац вредности за високо квалитетно српско вино – ВИТЕШКО ВИНО
Вредност: 527.000€

2014.

Оснивање Удружења произвођача вина са ознаком географског порекла Три Мораве

2019.

Оснивање Савеза винара и виноградара Србије (кровна организација винара и виноградара)

Током свог постојања Удружење је увек било активно у реализацији различитих пројеката. Најчешће су то били пројекти везани за едукацију виноградара и винара, али било је и оних који су се односили на набавку опреме и репроматеријала.

Наши најважнији пројекти су, ипак, они који се односе на умрежавање. Оснивачи смо регионалног удружења Три Мораве, а преко њега и кровне организације, Савеза винара и виноградара Србије. Обе ове организације, чији смо оснивачи и чланови, имају за циљ унапређење виноградарства и винарства. Највећу финансијску вредост је имао пројекат који смо реализовали уз донацију ЕУ: “Ланац вредности за високо квалитетно српско вино – ВИТЕШКО ВИНО”. Наши чланови су реализовали пројекат вредан 527.000€, а резултати пројекта су били многобројни и изузетно значајни.

Удружење виноградара и винара ЖУПА ће се и даље бавити пројектима који доприносе бољем животу његових чланова и других у Жупи. Посебна пажња ће бити поклањана едукацији произвођача и промоцији Жупе и њених производа, јер ту видимо највише могућности за унапређење.