Projekti

Udruženje je tokom svog postojanja učestvovalo u nizu projektnih aktivnosti. Nekada kao nosilac, a nekada kao saradnik. Uskoro detaljan pregled i više informacija…

2012 / 2013.

Lanac vrednosti za visoko kvalitetno srpsko vino – VITEŠKO VINO
Vrednost: 527.000€

2014.

Osnivanje Udruženja proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla Tri Morave

2019.

Osnivanje Saveza vinara i vinogradara Srbije (krovna organizacija vinara i vinogradara)

Tokom svog postojanja Udruženje je uvek bilo aktivno u realizaciji različitih projekata. U najvećem broju su to bili projekti vezani za edukaciju vinogradara i vinara, ali bilo je i onih koji su se odnosili na nabavku opreme i repromaterijala.

U periodu od 2020. godine smo bili izuzetno projektno aktivni. Ipak, među mnogim projektima postoji jedan na koji smo posebno ponosni. To je bio projekat na nacionalnom nivou, a naše učešće je bilo vezano za definisanje čaše za vino od tamjanike. Rađen je u saradnji sa Tehnološkim fakultetom iz Leskovca kao nosiocem, a Udruženje je bilo jedan od partnera. Radili smo i sa kruševačkim Poljoprivrednim fakultetom kao saradnici na realizaciji njihovih projekata vezanih za proizvodnju vina od autohtonih sorti. Naši članovi, ali i Udruženje kao celina, često sarađuju i sa Poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom. Tu smo bili deo projekta koji se bavio istraživanjem tipova vinogradarskog zemljišta i određivanjem preporuka za podloge loznih kalemova.

Naši najvažniji projekti su, ipak, oni koji se odnose na umrežavanje. Osnivači smo regionalnog udruženja Tri Morave, a preko njega i krovne organizacije, Saveza vinara i vinogradara Srbije. Obe ove organizacije, čiji smo osnivači i članovi, imaju za cilj unapređenje vinogradarstva i vinarstva.

Najveću finansijsku vredost je imao projekat koji smo realizovali uz donaciju EU: “Lanac vrednosti za visoko kvalitetno srpsko vino – VITEŠKO VINO”. Naši članovi su realizovali projekat vredan 527.000€, a rezultati projekta su bili mnogobrojni i izuzetno značajni.

Udruženje vinogradara i vinara ŽUPA će se i dalje baviti projektima koji doprinose boljem životu njegovih članova i drugih u Župi. Posebna pažnja će biti poklanjana edukaciji proizvođača i promociji Župe i njenih proizvoda, jer tu vidimo najviše mogućnosti za unapređenje.

Do sada realizovani projekti pokazuju našu ozbiljnost i preporučuju nas svima koji žele da podrže naše projektne predloge ili sa nama sarađuju kao partneri.