Чланови

Члан нашег Удружења може постати свако ко поднесе захтев за чланство и кога, у поступку предвиђеном Статутом, прихвати Скупштина Удружења.

Према Статуту нашег Удружења, посебну улогу имају чланови који су основали Удружење. Списак оснивача (присутни на седници Скупштине одржане 06.06.2020.) следи.