Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je i zvanično objavilo informaciju o produženju rokova za podsticaje. Među njima je i rok za prijave na aktuelni javni poziv koji je zanimljiv vinogradarima.

Krajnji rokovi za prijavu na aktuelne javne pozive su produženi i svi poljoprivredni proizvođači mogu da se prijave za podsticaje zaključno sa sledećim datumima:

● očuvanje genetičkih resursa do 31. jula 2023. godine
● podizanje višegodišnjih zasada vinove loze do 31. jula 2023. godine
● premija za mleko za drugi kvartal do 1. septembra 2023. godine.