O nama

Malo je onih koji su svom poslu posvećeni kao vinari iz Župe. Malo je onih sa toliko mnogo ljubavi uložene u svoj posao. Malo je onih koji mogu da naprave ovakva vina…

Osnovni ciljevi

1. Razvoj proizvodnje kvalitetnog vina u Župi Aleksandrovačkoj
2. Internacionalizacija i podizanje nivoa poznatosti regiona Župa
3. Zalaganje za očuvanje autentičnih srpskih sorti vina prokupac, tamjanika, jagoda…
4. Podržavanje razvoja novih internacionalnih sorti vina
5. Pokretanje procedure za priznavanje sorte jagoda kao izvorne srpske sorte 
6. Zalaganje za proizvodnju kvalitetnog vina i time očuvanje i podizanje ugleda vina proizvedenog u Aleksandrovačkoj Župi
7. Podizanje nivoa znanja proizvođača vina
8. Ostvarivanje pune saradnje sa proizvođačima grožđa u cilju podizanja kvaliteta grožđa kao osnove za kvalitetno vino

Aktivnosti

1. Razvijati marketing aktivnosti na unapređenju i zaštiti izvrsnosti vina iz Aleksandrovačke Župe,
2. Zajednički nastupati na raznim sajmovima i izložbama vina,
3. Uspostaviti čvrstu i dobru saradnju sa Muzejom vinarstva i vinogradarstva u Aleksandrovcu, 
4. Aktivno učestvovati u promociji Župske berbe kao turističke manifestacije,
5. Formirati i reklamirati “Put vinarija” radi uvećanja broja poseta i promocije vinarija,
6. Permanentno raditi na stručnom usavršavanju zaposlenih u proizvodnji vina (predavanja, izložbe i sl.),
7. Učestvovati u humanitarnim akcijama, zabavama i drugim oblicima javnih okupljanja uz promociju vina proizvedenog u Župi Aleksandrovačkoj
8. Pratiti klimatski promene od značaja za razvoj proizvodnje grožđa i vina, uz podržavanje zaštite okoline

Viteštvo

Većina članova osnivača Udruženja su članovi Župskog vinskog viteškog reda “Monah Dorotej”. U svom radu se vode viteškim principima. Teže ka ostvarivanju visoko postavljenih ciljeva u oblasti razvoja i negovanja vinske kulture, razvoju i napretku nauke o vinu i vinogradarstvu, vode računa o principima održivosti i ekologije, i neprekidno rade na afirmaciji viteških vrednosti i humanitarnih aktivnosti.

Kao i u starim vremenima, pravi vitezovi su oni koji sebe stavljaju iza drugih, oni koji pomažu slabijima i oni koji imaju visoka moralna načela kao vodilju kroz život. Takvi su i Župski vinski vitezovi. Svoj moralni kodeks stavljaju ispred svega i strogo ga se pridržavaju.

Viteštvo Župskih vinara se jasno vidi i u kvalitetu njihovih vina, ali i mnogobrojnim humanitarnim akcijama u kojima su učestvovali i koje su organizovali.

Udruženje je osnovano 04.11.2002. godine. Od tada se promenilo mnogo toga, ali ne i naše nastojanje da unapređujemo vinogradarsku i vinarsku proizvodnju, razvijamo lokalnu zajednicu i uslove života i rada na selu.

Deo onoga što smo uradili u proteklim godinama pogledajte na stranici Projekti.

najvažnije informacije

O vinarima Župe